Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZlmWyal5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Minh Huỳnh's picture

Minh Huỳnh

at Intel Vietnam
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Minh Huỳnh

 • See who you and Minh Huỳnh know in common
 • Follow Minh Huỳnh's online activities
 • Contact Minh Huỳnh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Minh Huỳnh? View more »

Overview

 • Current:
  at Intel Vietnam
 • Past:
  • Marketing Manager at ĐỒNG PHỤC THỜI TRANG SEAHORSE
 • Education:
  • Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM
  • THPT Nguyễn Du
  • cao dang kinh te

Summary

Con người càng phụ thuộc vào vật chất càng đễ đánh mất chính mình. Haiz, cố gắng sống đơn giản hơn, ít phụ thuộc vào vật chất hơn sẽ thấy tự do hơn.... Quay về nơi bắt đầu..

 • Job Function:
 • Industries:
  Electrical/Electronics/Components

Experience

 • Intel Vietnam
 • Marketing Manager

  ĐỒNG PHỤC THỜI TRANG SEAHORSE

Education

 • Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM

 • THPT Nguyễn Du

 • cao dang kinh te

Personal Information

View Minh Huỳnh's full profile to...

 • See who you and Minh Huỳnh know in common
 • Follow Minh Huỳnh's online activities
 • Contact Minh Huỳnh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Minh Huỳnh? View more »

hZWYmZZlmWyal5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...