Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRlk3CVlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đại Du's picture

Đại Du

đầy tớ của nhân dân at civil servants
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đại Du

 • See who you and Đại Du know in common
 • Follow Đại Du's online activities
 • Contact Đại Du directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đại Du? View more »

Overview

 • Current:
  đầy tớ của nhân dân at civil servants
 • Education:
  • Ha Noi - Amsterdam High School
  • Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
  • Đại học Luật Hà Nội
  • Kiến trúc Hà nội, Vietnam

Summary

Cây Du có tên khoa học là Ulmus rubra, là một loại cây thuốc với các tính chất kháng viêm của lớp vỏ cây bên trong. Lòai cây du thường có cành nằm ngang dốc lên. Vỏ cây có màu xám nhạt và trơn nhẵn, cuống lá phía dưới có nhiều lông... Cây du cổ thụ gọi là ĐẠI DU... =))

 • Job Function:
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • đầy tớ của nhân dân

  civil servants

Education

 • Ha Noi - Amsterdam High School

 • Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

 • Đại học Luật Hà Nội

 • Kiến trúc Hà nội (Vietnam)

Personal Information

View Đại Du's full profile to...

 • See who you and Đại Du know in common
 • Follow Đại Du's online activities
 • Contact Đại Du directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đại Du? View more »

hZWYmJRlk3CVlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...