Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdjlXCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Mr Tom's picture

Mr Tom

Seo Manager at Hưng Hà Pay
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Mr Tom

 • See who you and Mr Tom know in common
 • Follow Mr Tom's online activities
 • Contact Mr Tom directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Mr Tom? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Seo Manager

  Hưng Hà Pay
  January 2019 - Present (1 year 10 months)

Education

 • Phu Nhuan high school

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:
  Trang web học online - học trực tuyến miễn phí hiệu quả

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Bạn có nhu cầu học online, học trực tuyến hiệu quả trên internet
  Công ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân
  VP1: Tầng 5, B50, Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
  VP2: Xóm 7, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
  Hotline: 0869.154.226
  Email công ty: jobthanhxuan@gmail.com
  Email cá nhân: lehonghanh.giasu123@gmail.com

View Mr Tom's full profile to...

 • See who you and Mr Tom know in common
 • Follow Mr Tom's online activities
 • Contact Mr Tom directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Mr Tom? View more »

hZWYlpdjlXCdlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...