Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5thlmmWlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

nam dương's picture

nam dương

Nhân viên at Công ty CP thương mại xi măng thành đạt
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about nam dương

 • See who you and nam dương know in common
 • Follow nam dương's online activities
 • Contact nam dương directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this nam dương? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân viên at Công ty CP thương mại xi măng thành đạt
 • Education:
  • Đại học Thăng Long - Hà Nội, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Nhân viên

  Công ty CP thương mại xi măng thành đạt
  May 2013 - Present (7 years 5 months)

Education

 • Đại học Thăng Long - Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

View nam dương's full profile to...

 • See who you and nam dương know in common
 • Follow nam dương's online activities
 • Contact nam dương directly

VIEW FULL PROFILE

Not this nam dương? View more »

hZWXn5thlmmWlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...