Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRlk3CXm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Mỹ Hoa's picture

Nguyễn Mỹ Hoa

Chuyên Viên at Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Thanh Hoa (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Mỹ Hoa

 • See who you and Nguyễn Mỹ Hoa know in common
 • Follow Nguyễn Mỹ Hoa's online activities
 • Contact Nguyễn Mỹ Hoa directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Mỹ Hoa? View more »

Overview

 • Current:
  Chuyên Viên at Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Banking
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Chuyên Viên

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  February 2015 - Present (6 years 4 months)

Personal Information

View Nguyễn Mỹ Hoa's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Mỹ Hoa know in common
 • Follow Nguyễn Mỹ Hoa's online activities
 • Contact Nguyễn Mỹ Hoa directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Mỹ Hoa? View more »

hZWYmJRlk3CXm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...