Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpRnkXCZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Nam's picture

Nguyễn Nam

Sĩ quan kĩ thuật at PC47 Công An Tỉnh Bình Định
Binh Dinh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Nam

 • See who you and Nguyễn Nam know in common
 • Follow Nguyễn Nam's online activities
 • Contact Nguyễn Nam directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Nam? View more »

Overview

 • Current:
  Sĩ quan kĩ thuật at PC47 Công An Tỉnh Bình Định
 • Education:
  • Quy Nhon University
  • THPT Đào Duy Từ

Summary

Trong khi các chàng trai chạy theo các cô gái.
Thì các cô gái chạy theo tôi :))))).
Đùa đấy :3

 • Job Function:
 • Industries:
  Finance/Investment

Experience

 • Sĩ quan kĩ thuật

  PC47 Công An Tỉnh Bình Định
  January 2014 ()

Education

 • Quy Nhon University

 • THPT Đào Duy Từ

Personal Information

View Nguyễn Nam's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Nam know in common
 • Follow Nguyễn Nam's online activities
 • Contact Nguyễn Nam directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Nam? View more »

hZWYlpRnkXCZk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...