Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pok2ubmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyen Van Dan's picture

Nguyen Van Dan

Tổng Công Ty 29 Vương Thừa Vũ
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyen Van Dan

 • See who you and Nguyen Van Dan know in common
 • Follow Nguyen Van Dan's online activities
 • Contact Nguyen Van Dan directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyen Van Dan? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:
  Other
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • giám đốc

  29 Vương Thừa Vũ
  June 2017 - Present (3 years 3 months)

Education

 • học viện nông nghiệp việt nam (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Phân phối các dự án bđs nghỉ dưỡng đầu tư.

View Nguyen Van Dan's full profile to...

 • See who you and Nguyen Van Dan know in common
 • Follow Nguyen Van Dan's online activities
 • Contact Nguyen Van Dan directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyen Van Dan? View more »

hZWXn5pok2ubmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...