Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRjmG6Vm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hoa Mỹ Nguyễn's picture

Hoa Mỹ Nguyễn

sales at Jobless
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hoa Mỹ Nguyễn

 • See who you and Hoa Mỹ Nguyễn know in common
 • Follow Hoa Mỹ Nguyễn's online activities
 • Contact Hoa Mỹ Nguyễn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hoa Mỹ Nguyễn? View more »

Overview

 • Current:
  sales at Jobless
 • Education:
  • The University of Finance and Marketing, Vietnam

Summary

Hãy sống như chưa từng được sống, hãy yêu như chưa từng được yêu và hãy làm những gì mà mình có thể...... :)

bình thường và có những lúc trên cả sự bình thường

 • Job Function:
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • sales

  Jobless
  January 2012 - January 2012 (1 month)

Education

 • The University of Finance and Marketing (Vietnam)

Personal Information

View Hoa Mỹ Nguyễn's full profile to...

 • See who you and Hoa Mỹ Nguyễn know in common
 • Follow Hoa Mỹ Nguyễn's online activities
 • Contact Hoa Mỹ Nguyễn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hoa Mỹ Nguyễn? View more »

hZWYmJRjmG6Vm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...