Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimWqdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Hòa's picture

Nguyễn Hòa

Front End Developer at We are Pyramid Consulting, a Digital Creative Outsourcing company.
Ho Chi Minh (Vietnam) - 3 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Hòa

 • See who you and Nguyễn Hòa know in common
 • Follow Nguyễn Hòa's online activities
 • Contact Nguyễn Hòa directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Hòa? View more »

Overview

 • Current:
  Front End Developer at We are Pyramid Consulting, a Digital Creative Outsourcing company.
 • Past:
  • Web Developer at MJ Group
  • at Công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia - AsiaSoft
 • Education:
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
  • THPT Binh Khanh, Can Gio, TPHCM
 • Connection:
  3 connection(s)

Summary

cuộc đời là những hành trình tiếp nối nhau, dốc và khó đi, mỗi bước chân trên hành trình thì thấy mình ở vị trí cao hơn.

 • Job Function:
  Sales, Import/Export
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce

Experience

 • Front End Developer

  We are Pyramid Consulting, a Digital Creative Outsourcing company.
  March 2013 ()
 • Web Developer

  MJ Group
  July 2012 - December 2012 (5 months)
 • Công ty Cổ phần phát triển phần mềm Asia - AsiaSoft

Education

 • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

 • THPT Binh Khanh, Can Gio, TPHCM

Personal Information

View Nguyễn Hòa's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Hòa know in common
 • Follow Nguyễn Hòa's online activities
 • Contact Nguyễn Hòa directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Hòa? View more »

hZWYmJhimWqdlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...