Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpZolXCcmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Nguyễn Sơn's picture

Nguyễn Sơn

at LTC
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Nguyễn Sơn

 • See who you and Nguyễn Sơn know in common
 • Follow Nguyễn Sơn's online activities
 • Contact Nguyễn Sơn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Nguyễn Sơn? View more »

Overview

 • Current:
  at LTC
 • Education:
  • Trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM - Hutech
  • Vietnam, Vietnam

Summary

Thích quản trị, mở rộng tầm ảnh hưởng, cầu tiến...
Không sợ thử thách, chấp nhận rủi ro, không thích an nhàn.

 • Job Function:
 • Industries:
  IT - Software

Experience

 • LTC

Education

 • Trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM - Hutech

 • Vietnam (Vietnam)

Personal Information

View Nguyễn Sơn's full profile to...

 • See who you and Nguyễn Sơn know in common
 • Follow Nguyễn Sơn's online activities
 • Contact Nguyễn Sơn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Nguyễn Sơn? View more »

hZWXnpZolXCcmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...