Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5xjl2-UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đỗ Sơn's picture

Đỗ Sơn

SINH VIÊN at Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Hanoi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đỗ Sơn

 • See who you and Đỗ Sơn know in common
 • Follow Đỗ Sơn's online activities
 • Contact Đỗ Sơn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đỗ Sơn? View more »

Overview

 • Current:
  SINH VIÊN at Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
 • Education:
  • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  • THPT Duong Xa
  • hoc vien cong nghe buu chinh vien thong

Summary

Đẹp trai,Học giỏi,nhà mặt phố,có xe đạp riêng

 • Job Function:
 • Industries:
  Telecommunications, Electrical/Electronics/Components

Experience

 • SINH VIÊN

  Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Education

 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 • THPT Duong Xa

 • hoc vien cong nghe buu chinh vien thong

Personal Information

View Đỗ Sơn's full profile to...

 • See who you and Đỗ Sơn know in common
 • Follow Đỗ Sơn's online activities
 • Contact Đỗ Sơn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đỗ Sơn? View more »

hZWYl5xjl2-UmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...