Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppkmm2dnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đỗ Thị Nhi's picture

Đỗ Thị Nhi

Sale at Đồ gỗ 365
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đỗ Thị Nhi

 • See who you and Đỗ Thị Nhi know in common
 • Follow Đỗ Thị Nhi's online activities
 • Contact Đỗ Thị Nhi directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đỗ Thị Nhi? View more »

Overview

 • Current:
  Sale at Đồ gỗ 365
 • Education:
  • Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Entertainment
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Sale

  Đồ gỗ 365
  May 2016 - Present (4 years)

Education

 • Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Tôi tên là Nhi. Tôi yêu thích những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. Tôi đam mê vẻ đẹp phong thủy của những tác phẩm tượng gỗ đẹp

View Đỗ Thị Nhi's full profile to...

 • See who you and Đỗ Thị Nhi know in common
 • Follow Đỗ Thị Nhi's online activities
 • Contact Đỗ Thị Nhi directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đỗ Thị Nhi? View more »

hZWXnppkmm2dnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...