Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhpkW-dmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Pham Quy's picture

Pham Quy

CHỈ HUY TRƯỞNG XÂY DỰNG - GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN
Ha Noi (Vietnam) - 3 connections

JOIN Anphabe to know more about Pham Quy

 • See who you and Pham Quy know in common
 • Follow Pham Quy's online activities
 • Contact Pham Quy directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Pham Quy? View more »

Overview

 • Current:
  Phó giám đốc điều hành dự án at tổng công ty cổ phần Sông Hồng - Bộ Xây dựng
 • Past:
  • Chỉ huy trưởng - Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 at Công ty cổ phần xây dựng số 1 Sông Hồng - Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
  • Giám sát trưởng Block 1 - Tổ hợp chung cư cao cấp Xi Riverview at Công ty GSE&C Hàn Quốc
 • Education:
  • Đại học Bách Khoa HCM (HCM University of Technology), Vietnam
 • Connection:
  3 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Civil/Construction/Materials
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Phó giám đốc điều hành dự án

  tổng công ty cổ phần Sông Hồng - Bộ Xây dựng
  October 2012 - June 2014 (1 year 8 months)
 • Chỉ huy trưởng - Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

  Công ty cổ phần xây dựng số 1 Sông Hồng - Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
  April 2011 - January 2013 (1 year 9 months)
 • Giám sát trưởng Block 1 - Tổ hợp chung cư cao cấp Xi Riverview

  Công ty GSE&C Hàn Quốc
  September 2009 - March 2011 (1 year 6 months)

Education

 • Đại học Bách Khoa HCM (HCM University of Technology) (Vietnam)

Personal Information

View Pham Quy's full profile to...

 • See who you and Pham Quy know in common
 • Follow Pham Quy's online activities
 • Contact Pham Quy directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Pham Quy? View more »

hZWYmZhpkW-dmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...