Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVgmGyZmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Phương Thiện's picture

Phương Thiện

Gem Sky World at CIPMEDIA
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Phương Thiện

 • See who you and Phương Thiện know in common
 • Follow Phương Thiện's online activities
 • Contact Phương Thiện directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Phương Thiện? View more »

Overview

 • Current:
  Gem Sky World at CIPMEDIA
 • Education:
  • TÔN ĐỨC THẮNG

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Gem Sky World

  CIPMEDIA
  July 2016 - Present (4 years 4 months)

Education

 • TÔN ĐỨC THẮNG

Personal Information

View Phương Thiện's full profile to...

 • See who you and Phương Thiện know in common
 • Follow Phương Thiện's online activities
 • Contact Phương Thiện directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Phương Thiện? View more »

hZWYlpVgmGyZmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...