Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5ppk2mXm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

san xuat giay ve sinh's picture

san xuat giay ve sinh

sales at Cong ty tnhh giay cao phat
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about san xuat giay ve sinh

 • See who you and san xuat giay ve sinh know in common
 • Follow san xuat giay ve sinh's online activities
 • Contact san xuat giay ve sinh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this san xuat giay ve sinh? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:
  Admin/Clerical/Translator
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • sales

  Cong ty tnhh giay cao phat
  August 2003 - Present (17 years 3 months)

Education

 • English & HCM Open U (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Công Ty TNHH Giấy Cao Phát là công ty sản xuất giấy vệ sinh cuộn lớn, cuộn nhỏ, khăn giấy lau tay, lau bếp, giấy Napkin, khăn lụa (đóng hộp), giấy rút...Chúng tôi hướng đến các sản phẩm tầm trung và cao cấp cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, gia công theo đơn đặt hàng kịp thời và đúng quy cách chất lượng.

View san xuat giay ve sinh's full profile to...

 • See who you and san xuat giay ve sinh know in common
 • Follow san xuat giay ve sinh's online activities
 • Contact san xuat giay ve sinh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this san xuat giay ve sinh? View more »

hZWXn5ppk2mXm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...