Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdkknCUm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trần Thành Đạt's picture

Trần Thành Đạt

Web Designer at Company Limited Liability Member Thủy Mộc
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Trần Thành Đạt

 • See who you and Trần Thành Đạt know in common
 • Follow Trần Thành Đạt's online activities
 • Contact Trần Thành Đạt directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trần Thành Đạt? View more »

Overview

 • Current:
  Web Designer at Company Limited Liability Member Thủy Mộc
 • Past:
  • Graphic Designer at Freelancer
  • C.E.O. at MechanToys
  • Photographer at Freelance Photographer
 • Education:
  • Đại học Kinh Tế-Kỹ thuật Công nghiệp ( UNETI)
  • TH, THCS, THPT Văn Lang
  • VTC Academy, Vietnam

Summary

Một câu thôi ! Vô cùng đẹp trai !

 • Job Function:
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Web Designer

  Company Limited Liability Member Thủy Mộc
  June 2012 - Present (9 years 10 months)
 • Graphic Designer

  Freelancer
 • C.E.O.

  MechanToys
 • Photographer

  Freelance Photographer

Education

 • Đại học Kinh Tế-Kỹ thuật Công nghiệp ( UNETI)

 • TH, THCS, THPT Văn Lang

 • VTC Academy (Vietnam)

Personal Information

View Trần Thành Đạt's full profile to...

 • See who you and Trần Thành Đạt know in common
 • Follow Trần Thành Đạt's online activities
 • Contact Trần Thành Đạt directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trần Thành Đạt? View more »

hZWYmpdkknCUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...