Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VkkWuYlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thám tử Kỳ Anh's picture

Thám tử Kỳ Anh

Thám tử tư at Công ty thám tử Kỳ Anh
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thám tử Kỳ Anh

 • See who you and Thám tử Kỳ Anh know in common
 • Follow Thám tử Kỳ Anh's online activities
 • Contact Thám tử Kỳ Anh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thám tử Kỳ Anh? View more »

Overview

 • Current:
  Thám tử tư at Công ty thám tử Kỳ Anh
 • Education:
  • Vietnamese Acadamy of Diplomacy, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Design
 • Industries:
  Internet/Online Media
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Thám tử tư

  Công ty thám tử Kỳ Anh
  March 2012 - March 2018 (6 years 1 month)

Education

 • Vietnamese Acadamy of Diplomacy (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Giới thiệu công ty dịch vụ thám tử uy tín, chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam. Thám tử tư Kỳ Anh với dịch vụ điều tra ngoại tình giá rẻ, chuyên nghiệp Việt Nam.

View Thám tử Kỳ Anh's full profile to...

 • See who you and Thám tử Kỳ Anh know in common
 • Follow Thám tử Kỳ Anh's online activities
 • Contact Thám tử Kỳ Anh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thám tử Kỳ Anh? View more »

hZWYl5VkkWuYlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...