Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5Vhkm6YlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thành Đăng Dũng's picture

Thành Đăng Dũng

Construction at Hà Nội
Ha Nam (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thành Đăng Dũng

 • See who you and Thành Đăng Dũng know in common
 • Follow Thành Đăng Dũng's online activities
 • Contact Thành Đăng Dũng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thành Đăng Dũng? View more »

Overview

 • Current:
  Construction at Hà Nội
 • Education:
  • Đại học Thuỷ Lợi Hà Nội, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Design, Other
 • Industries:
  Arts/Design, Civil/Construction/Materials
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • Construction

  Hà Nội
  March 2015 - August 2016 (1 year 5 months)

Education

 • Đại học Thuỷ Lợi Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

View Thành Đăng Dũng's full profile to...

 • See who you and Thành Đăng Dũng know in common
 • Follow Thành Đăng Dũng's online activities
 • Contact Thành Đăng Dũng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thành Đăng Dũng? View more »

hZWYl5Vhkm6YlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...