Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxolGyVmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

thegioitu lockernlock's picture

thegioitu lockernlock

Creative Director at Anphabe.com
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about thegioitu lockernlock

 • See who you and thegioitu lockernlock know in common
 • Follow thegioitu lockernlock's online activities
 • Contact thegioitu lockernlock directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this thegioitu lockernlock? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:
  Human Resources
 • Industries:
  Entertainment
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Education

 • DH Van Lang

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Ổ khóa chìa từng là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi trang bị cho tủ khóa cá nhân. Tuy nhiên, ổ khóa chìa mang đến những rủi ro nhất định khiến cho công tác bảo quản an toàn đồ đạc cá nhân trở thành vấn đề của người sử dụng.
  https://thegioitulocker.com/
  #tủ_locker #tủ_sắt_locker #locker #tu_sat_locker #tu_locker #tủ_locker_sắt #tủ_nhân_viên #tu_locker_sat #tủ_locker_giá rẻ #tu_locker_gia_re #tủ_cá_nhân_locker #tủ_sắt_nhiều_ngăn #tủ_đựng_đồ_nhân_viên

View thegioitu lockernlock's full profile to...

 • See who you and thegioitu lockernlock know in common
 • Follow thegioitu lockernlock's online activities
 • Contact thegioitu lockernlock directly

VIEW FULL PROFILE

Not this thegioitu lockernlock? View more »

hZWYmZxolGyVmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...