Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZmk2mbnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thiết Kế Nhà Thuốc's picture

Thiết Kế Nhà Thuốc

Thiết Kế Nhà Thuốc
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thiết Kế Nhà Thuốc

 • See who you and Thiết Kế Nhà Thuốc know in common
 • Follow Thiết Kế Nhà Thuốc's online activities
 • Contact Thiết Kế Nhà Thuốc directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thiết Kế Nhà Thuốc? View more »

Overview

Summary

Thiết kế nhà thuốc tây đạt chuẩn TDT Decor - Thi công nhà thuốc trọn gói. uy tín tại TPHCM /m/02rfdq

 • Job Function:
  Other
 • Industries:
  Architecture/Interior Design
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Seo

  Công ty Thiết Kế Kiến trúc và Nội thất HATI
  January 2010 - Present (12 years 3 months)

Education

 • DH Kien Truc HCM

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Thiết kế nhà thuốc tây đạt chuẩn TDT Decor - Thi công nhà thuốc trọn gói. uy tín tại TPHCM /m/02rfdq
  https://tdtdecor.vn/thiet-ke-nha-thuoc/

View Thiết Kế Nhà Thuốc's full profile to...

 • See who you and Thiết Kế Nhà Thuốc know in common
 • Follow Thiết Kế Nhà Thuốc's online activities
 • Contact Thiết Kế Nhà Thuốc directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thiết Kế Nhà Thuốc? View more »

hZWYmpZmk2mbnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...