Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5plmGmck5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thịnh Nguyễn's picture

Thịnh Nguyễn

Giám đốc sản xuất, trưởng phòng, đội trưởng at Công ty cổ phần Sông Đà 11 - CV
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thịnh Nguyễn

 • See who you and Thịnh Nguyễn know in common
 • Follow Thịnh Nguyễn's online activities
 • Contact Thịnh Nguyễn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thịnh Nguyễn? View more »

Overview

 • Current:
  Giám đốc sản xuất, trưởng phòng, đội trưởng at Công ty cổ phần Sông Đà 11 - CV
 • Education:
  • Khoa Máy xây dựng - Đại học Thủy lợi, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Civil/Construction/Materials
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Giám đốc sản xuất, trưởng phòng, đội trưởng

  Công ty cổ phần Sông Đà 11 - CV
  April 2012 - Present (8 years 6 months)

Education

 • Khoa Máy xây dựng - Đại học Thủy lợi (Vietnam)

Personal Information

View Thịnh Nguyễn's full profile to...

 • See who you and Thịnh Nguyễn know in common
 • Follow Thịnh Nguyễn's online activities
 • Contact Thịnh Nguyễn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thịnh Nguyễn? View more »

hZWXn5plmGmck5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...