Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VnknCamZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

thương trần's picture

thương trần

tư vấn viên at Trường Anh ngữ quốc tế Bắc Mỹ
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about thương trần

 • See who you and thương trần know in common
 • Follow thương trần's online activities
 • Contact thương trần directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this thương trần? View more »

Overview

 • Current:
  tư vấn viên at Trường Anh ngữ quốc tế Bắc Mỹ
 • Education:
  • cđ văn hoá nghệ thuật du lịch sài gòn, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Internet/Online Media
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • tư vấn viên

  Trường Anh ngữ quốc tế Bắc Mỹ
  March 2014 - Present (7 years)

Education

 • cđ văn hoá nghệ thuật du lịch sài gòn (Vietnam)

Personal Information

View thương trần's full profile to...

 • See who you and thương trần know in common
 • Follow thương trần's online activities
 • Contact thương trần directly

VIEW FULL PROFILE

Not this thương trần? View more »

hZWYl5VnknCamZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...