Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnkm-dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thúy Hứa Thị Diễm's picture

Thúy Hứa Thị Diễm

Ứng tuyển vị trí Quản lý kinh doanh khu vực (MEE) tại Công ty Unilever Việt Nam
Da Nang (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thúy Hứa Thị Diễm

 • See who you and Thúy Hứa Thị Diễm know in common
 • Follow Thúy Hứa Thị Diễm's online activities
 • Contact Thúy Hứa Thị Diễm directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thúy Hứa Thị Diễm? View more »

Overview

 • Current:
  Relationship Manager at Asia Commercial Bank (ACB)
 • Education:
  • Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Banking
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Relationship Manager

  Asia Commercial Bank (ACB)
  June 2008 - Present (12 years 4 months)

Education

 • Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Personal Information

View Thúy Hứa Thị Diễm's full profile to...

 • See who you and Thúy Hứa Thị Diễm know in common
 • Follow Thúy Hứa Thị Diễm's online activities
 • Contact Thúy Hứa Thị Diễm directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thúy Hứa Thị Diễm? View more »

hZWXn5pnkm-dlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...