Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhimGyWlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thuy Mai's picture

Thuy Mai

Facilitator of Graphic Deign & Website at REACH Center - Plan in Vietnam
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thuy Mai

 • See who you and Thuy Mai know in common
 • Follow Thuy Mai's online activities
 • Contact Thuy Mai directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thuy Mai? View more »

Overview

 • Current:
  Facilitator of Graphic Deign & Website at REACH Center - Plan in Vietnam

Summary

1/ Editor and Webmaster
2/ Chuyên viên Mỹ thuật và Thiết kế .

- Thẩm định chất lượng Mỹ thuật trong các sản phẩm Mỹ thuật - Thiết kế.

- Tham gia dự án: www.giaoduc360.vn, www.hoc360.vn

- Thiết kế các ấn phẩm đồ họa khác

2/ Giảng viên Thiết kế Đồ họa - Website

- Xây dựng và phát triển giáo trình giảng dạy

- Hỗ trợ việc làm cho học viên

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông.

 • Job Function:
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Facilitator of Graphic Deign & Website

  REACH Center - Plan in Vietnam
  June 2011 - February 2013 (1 year 8 months)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Yêu thích công việc liên quan ngành Giáo dục và có đam mê tìm hiểu Công nghệ mới, Thiết kế & Sáng tạo.
  Quý trọng Thời gian , tôn trọng Kế hoạch , song thích can thiệp vào Không gian.

View Thuy Mai's full profile to...

 • See who you and Thuy Mai know in common
 • Follow Thuy Mai's online activities
 • Contact Thuy Mai directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thuy Mai? View more »

hZWYmJhimGyWlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...