Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdpmmmalJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Tùng Bùi Thanh's picture

Tùng Bùi Thanh

Manager at Thông tin thị trường Bất Động Sản
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Tùng Bùi Thanh

 • See who you and Tùng Bùi Thanh know in common
 • Follow Tùng Bùi Thanh's online activities
 • Contact Tùng Bùi Thanh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Tùng Bùi Thanh? View more »

Overview

 • Current:
  Manager at Thông tin thị trường Bất Động Sản
 • Education:
  • Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
  • THPT Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Aprotrain-aptech

Summary

Tư vấn SEO, đào tạo SEO, thiết kế website, tư vấn bất động sản, phong thủy, nội thất,...

 • Job Function:
 • Industries:
  Internet/Online Media

Experience

 • Manager

  Thông tin thị trường Bất Động Sản
  July 2012 ()

Education

 • Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

 • THPT Hai Bà Trưng - Hà Nội

 • Aprotrain-aptech

Additional Information

Personal Information

View Tùng Bùi Thanh's full profile to...

 • See who you and Tùng Bùi Thanh know in common
 • Follow Tùng Bùi Thanh's online activities
 • Contact Tùng Bùi Thanh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Tùng Bùi Thanh? View more »

hZWYlpdpmmmalJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...