Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVjkXKUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trần Thịnh's picture

Trần Thịnh

at Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Toàn Thiện Phát
Da Nang (Vietnam) - 9 connections

JOIN Anphabe to know more about Trần Thịnh

 • See who you and Trần Thịnh know in common
 • Follow Trần Thịnh's online activities
 • Contact Trần Thịnh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trần Thịnh? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng Phòng Kinh Doanh at Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Toàn Thiện Phát
 • Past:
  • Trưởng VP đại diện at Hunter Douglas Viet Nam
  • Cán bộ kỹ thuật at Ban Quản Lý Dự Án Hạ Tầng & Nông Thôn Quảng Nam (CBRIP)
  • Kiến trúc sư at Viện Quy hoạch đô thị & nông thôn Quảng Nam
  • Kiến trúc sư at Xưởng Tư Vấn Thiết Kế A&Fs
  • at Richtraining.org
 • Education:
  • Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh
  • University of Architecture HCMC
  • THCS Nguyễn Trãi Đà Nẵng
  • Tiểu học Trần Cao Vân
  • Phan Chau Trinh High School
 • Connection:
  9 connection(s)

Summary

Làm việc, ăn chơi chờ chết. Ngày qua ngày, chờ ngày qua đời. :)

 • Job Function:
  Human Resources, Import/Export, Sales
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Trưởng Phòng Kinh Doanh

  Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Toàn Thiện Phát
  January 2012 - Present (8 years 10 months)
 • Trưởng VP đại diện

  Hunter Douglas Viet Nam
  January 2008 - January 2012 (4 years 1 month)
 • Cán bộ kỹ thuật

  Ban Quản Lý Dự Án Hạ Tầng & Nông Thôn Quảng Nam (CBRIP)
  January 2006 - January 2008 (2 years)
 • Kiến trúc sư

  Viện Quy hoạch đô thị & nông thôn Quảng Nam
  January 2005 - January 2006 (1 year)
 • Kiến trúc sư

  Xưởng Tư Vấn Thiết Kế A&Fs
  January 2001 - January 2005 (4 years 1 month)
 • Richtraining.org

Education

 • Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh

 • University of Architecture HCMC

 • THCS Nguyễn Trãi Đà Nẵng

 • Tiểu học Trần Cao Vân

 • Phan Chau Trinh High School

Personal Information

View Trần Thịnh's full profile to...

 • See who you and Trần Thịnh know in common
 • Follow Trần Thịnh's online activities
 • Contact Trần Thịnh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trần Thịnh? View more »

hZWYlpVjkXKUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...