Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVilnCZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trịnh Học Quân's picture

Trịnh Học Quân

CEO at Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Nhân Trí
Khanh Hoa (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Trịnh Học Quân

 • See who you and Trịnh Học Quân know in common
 • Follow Trịnh Học Quân's online activities
 • Contact Trịnh Học Quân directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trịnh Học Quân? View more »

Overview

 • Current:
  CEO at Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Nhân Trí

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • CEO

  Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Nhân Trí
  November 2013 - Present (7 years 8 months)

Personal Information

View Trịnh Học Quân's full profile to...

 • See who you and Trịnh Học Quân know in common
 • Follow Trịnh Học Quân's online activities
 • Contact Trịnh Học Quân directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trịnh Học Quân? View more »

hZWYmJVilnCZl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...