Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVilW6Um5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Trường Giang Nhà Khung Thép's picture

Trường Giang Nhà Khung Thép

THIẾT KẾ NHÀ KHUNG THÉP
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Trường Giang Nhà Khung Thép

 • See who you and Trường Giang Nhà Khung Thép know in common
 • Follow Trường Giang Nhà Khung Thép's online activities
 • Contact Trường Giang Nhà Khung Thép directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Trường Giang Nhà Khung Thép? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:
  Design
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Manager

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Trường Giang Steel là đơn vị uy tín lớn nhất tại Miền Bắc với nhiều năm kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án lớn về nhà khung thép trên thị trường. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn và triển thi công các dự án lớn trên thị trường .

View Trường Giang Nhà Khung Thép's full profile to...

 • See who you and Trường Giang Nhà Khung Thép know in common
 • Follow Trường Giang Nhà Khung Thép's online activities
 • Contact Trường Giang Nhà Khung Thép directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Trường Giang Nhà Khung Thép? View more »

hZWYmJVilW6Um5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...