Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tklnKUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Tuấn Cấn's picture

Tuấn Cấn

Phó Giám đốc at Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Việt (Viet Consult)
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Tuấn Cấn

 • See who you and Tuấn Cấn know in common
 • Follow Tuấn Cấn's online activities
 • Contact Tuấn Cấn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Tuấn Cấn? View more »

Overview

 • Current:
  Phó Giám đốc at Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Việt (Viet Consult)
 • Past:
  • Trưởng ban Tài chính - Kế toán at Công ty CP Phát triển Tập đoàn VK (VK Group)
  • Kiểm toán báo cáo tài chính at Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tê (IFC)
 • Education:
  • Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Vietnam
  • Cao đẳng Quản trị kinh doanh, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Accounting/Auditing, Banking, Finance/Investment, Securities & Trading
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Phó Giám đốc

  Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Việt (Viet Consult)
  January 2012 - Present (8 years 9 months)
 • Trưởng ban Tài chính - Kế toán

  Công ty CP Phát triển Tập đoàn VK (VK Group)
  March 2011 - December 2011 (9 months)
 • Kiểm toán báo cáo tài chính

  Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tê (IFC)
  October 2007 - January 2011 (3 years 4 months)

Education

 • Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (Vietnam)

 • Cao đẳng Quản trị kinh doanh (Vietnam)

Training/Certificate

 • Thẩm định viên

 • Kiểm toán viên

 • Đại lý Thuế

Additional Information

Personal Information

View Tuấn Cấn's full profile to...

 • See who you and Tuấn Cấn know in common
 • Follow Tuấn Cấn's online activities
 • Contact Tuấn Cấn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Tuấn Cấn? View more »

hZWXn5tklnKUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...