Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tgkWyYnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

tuấn vi đình's picture

tuấn vi đình

Thông tin các gói cước internet FPT at FPT Telecom Company
Vinh Phuc (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about tuấn vi đình

 • See who you and tuấn vi đình know in common
 • Follow tuấn vi đình's online activities
 • Contact tuấn vi đình directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this tuấn vi đình? View more »

Overview

Summary

Đăng ký lắp mạng fpt vĩnh phúc

 • Job Function:
  Production/Process/R&D
 • Industries:
  Internet/Online Media
 • Specialities:
  Lắp mạng Vĩnh Phúc
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Đăng Ký Lắp Mạng Vĩnh Phúc - Lắp Đặt Internet và Truyền Hình FPT

  FPT Telecom Company
  October 2011 - Present (9 years)

Education

 • ĐHCN Việt Trì (Vietnam)

 • THPT Lục Ngạn Số 2 (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Đá bóng

View tuấn vi đình's full profile to...

 • See who you and tuấn vi đình know in common
 • Follow tuấn vi đình's online activities
 • Contact tuấn vi đình directly

VIEW FULL PROFILE

Not this tuấn vi đình? View more »

hZWXn5tgkWyYnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...