Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5timm2YlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Văn Bình Nguyễn's picture

Văn Bình Nguyễn

lập dự án và quản lý xây dựng at Công ty CP XDGT 503
Da Nang (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Văn Bình Nguyễn

 • See who you and Văn Bình Nguyễn know in common
 • Follow Văn Bình Nguyễn's online activities
 • Contact Văn Bình Nguyễn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Văn Bình Nguyễn? View more »

Overview

 • Current:
  lập dự án và quản lý xây dựng at Công ty CP XDGT 503
 • Education:
  • THPT Thái Phiên, Đà Nẵng, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Civil/Construction/Materials
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • lập dự án và quản lý xây dựng

  Công ty CP XDGT 503
  September 1994 - August 2013 (19 years 2 months)

Education

 • THPT Thái Phiên, Đà Nẵng (Vietnam)

Personal Information

View Văn Bình Nguyễn's full profile to...

 • See who you and Văn Bình Nguyễn know in common
 • Follow Văn Bình Nguyễn's online activities
 • Contact Văn Bình Nguyễn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Văn Bình Nguyễn? View more »

hZWXn5timm2YlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...