Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xnmGqYmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

viẹt tran's picture

viẹt tran

Làm kinh doanh tại Văn Phú
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about viẹt tran

 • See who you and viẹt tran know in common
 • Follow viẹt tran's online activities
 • Contact viẹt tran directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this viẹt tran? View more »

Overview

Summary

làm kĩ sư tại 29 TCT 319 trong 3 năm, làm nội thất và đi kinh doanh nhà tại ĐXMB, Hải Phát và Văn Phú trong 2 năm

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Real Estate
 • Specialities:
  Đa ngành nghề, đa lĩnh vực
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Phòng kinh doanh

  Địa ốc Văn Phú
  March 2017 - Present (2 years 3 months)
 • kỹ thuật

  29 company
  May 2015 - July 2017 (2 years 2 months)

Education

 • Học viện kỹ thuật quân sự (Vietnam)

 • Học viện kỹ thuật quân sự (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

View viẹt tran's full profile to...

 • See who you and viẹt tran know in common
 • Follow viẹt tran's online activities
 • Contact viẹt tran directly

VIEW FULL PROFILE

Not this viẹt tran? View more »

hZWXm5xnmGqYmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...