Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpplkW-Xm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Vương Đỗ's picture

Vương Đỗ

Nội trợ cho vợ at Work at Home
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Vương Đỗ

 • See who you and Vương Đỗ know in common
 • Follow Vương Đỗ's online activities
 • Contact Vương Đỗ directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Vương Đỗ? View more »

Overview

 • Current:
  Nội trợ cho vợ at Work at Home
 • Past:
  • IT at Bsmartsocial Vn
  • Product Manager at UrekaMedia
  • IT System Engineer at Obayashi Corp.
 • Education:
  • ĐH Kinh Tế TP.HCM
  • Ho Chi Minh City University of Science
  • THPT Marie-Curie, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • THPT Quang Trung, An Khê, Gia Lai

Summary

 • Job Function:
  IT/Technical
 • Industries:
  Internet/Online Media

Experience

 • Nội trợ cho vợ

  Work at Home
  June 2014 ()
 • IT

  Bsmartsocial Vn
  February 2013 - February 2014 (1 year)
 • Product Manager

  UrekaMedia
  September 2011 - January 2013 (1 year 4 months)
 • IT System Engineer

  Obayashi Corp.
  May 2005 - March 2010 (4 years 11 months)

Education

 • ĐH Kinh Tế TP.HCM

 • Ho Chi Minh City University of Science

 • THPT Marie-Curie, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 • THPT Quang Trung, An Khê, Gia Lai

Personal Information

View Vương Đỗ's full profile to...

 • See who you and Vương Đỗ know in common
 • Follow Vương Đỗ's online activities
 • Contact Vương Đỗ directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Vương Đỗ? View more »

hZWXnpplkW-Xm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...