Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVkknKdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Xuân Dương Cao's picture

Xuân Dương Cao

at 09QL
Dak Lak (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Xuân Dương Cao

 • See who you and Xuân Dương Cao know in common
 • Follow Xuân Dương Cao's online activities
 • Contact Xuân Dương Cao directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Xuân Dương Cao? View more »

Overview

 • Current:
  at 09Ql
 • Education:
  • THPT Nguyễn Tất Thành
  • Đại học Kiến Trúc
  • madrak
  • Dai hoc Kien truc Da Nang

Summary

Năng lực làm việc tốt
Luôn tỉ mỉ, cẩn thận
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có chí tiến thủ
Khả năng giao tiếp tốt
Thông thạo các phần mềm chuyên ngành
Chịu được áp lực của công việc

 • Job Function:
 • Industries:
  Civil/Construction/Materials

Experience

 • 09Ql

Education

 • THPT Nguyễn Tất Thành

 • Đại học Kiến Trúc

 • madrak

 • Dai hoc Kien truc Da Nang

Personal Information

View Xuân Dương Cao's full profile to...

 • See who you and Xuân Dương Cao know in common
 • Follow Xuân Dương Cao's online activities
 • Contact Xuân Dương Cao directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Xuân Dương Cao? View more »

hZWYlpVkknKdlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...