Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5polmydmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Xuân Thành Hà's picture

Xuân Thành Hà

Developer at Toàn Cầu Xanh
Da Nang (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Xuân Thành Hà

 • See who you and Xuân Thành Hà know in common
 • Follow Xuân Thành Hà's online activities
 • Contact Xuân Thành Hà directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Xuân Thành Hà? View more »

Overview

 • Current:
  Developer at Toàn Cầu Xanh
 • Past:
  • Manager at MèoIT Blog
 • Education:
  • Duy Tan University
  • THPT Phong Điền

Summary

Tôi là MèoIT - Một chú Mèo thời công nghệ. Thích ăn rồi nằm ngủ. Công việc chính là trải chăn ngủ, xếp màn khi dậy & viết blog. Nhà tôi ở đây: http://meoit.com.

Welcome to blog MeoIT.com!

 • Job Function:
 • Industries:
  IT - Software/E-commerce

Experience

 • Developer

  Toàn Cầu Xanh
  January 2013 ()
 • Manager

  MèoIT Blog
  December 2009 ()

Education

 • Duy Tan University

 • THPT Phong Điền

Personal Information

View Xuân Thành Hà's full profile to...

 • See who you and Xuân Thành Hà know in common
 • Follow Xuân Thành Hà's online activities
 • Contact Xuân Thành Hà directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Xuân Thành Hà? View more »

hZWXn5polmydmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...