Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlilmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

CMC Talent Careers's picture

CMC Talent Careers

CMC Corp Recruitment
Ha Noi (Vietnam) - 5 connections

JOIN Anphabe to know more about CMC Talent Careers

 • See who you and CMC Talent Careers know in common
 • Follow CMC Talent Careers's online activities
 • Contact CMC Talent Careers directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this CMC Talent Careers? View more »

Overview

 • Current:
  HR Recruiter at CMC Corporation
 • Connection:
  5 connection(s)

Summary

Tập đoàn Công nghệ CMC (www.cmc.com.vn) bao gồm 08 công ty thành viên với gần 2000 CBNV kinh doanh trong các lĩnh vực phần mềm; tích hợp hệ thống; sản xuất lắp ráp máy tính; thương mại điện tử và viễn thông.

Tập đoàn Công nghê CMC là đối tác Vàng của Microsoft, Symantec, APC – MGE; đối tác Bạc của Cisco, đối tác Tích hợp hệ thống cao cấp nhất của IBM, HP, Eaton tại Việt Nam, đối tác của SAP, Oracle, IBM.

 • Job Function:
  Human Resources
 • Industries:
  High Technology, IT - Hardware/Networking
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • HR Recruiter

  CMC Corporation
  July 2013 - Present (9 years 9 months)

Additional Information

 • Groups and Associations:
  CMC Corporation
 • Honors and Awards:

Personal Information

View CMC Talent Careers's full profile to...

 • See who you and CMC Talent Careers know in common
 • Follow CMC Talent Careers's online activities
 • Contact CMC Talent Careers directly

VIEW FULL PROFILE

Not this CMC Talent Careers? View more »

hZWYnZlilmudlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...