Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Khủng hoảng trong kinh doanh: Giảm lương hay cắt giảm nhân sự?

Answer10 hZWYl5Vnkm-ZmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRm5WZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hong Van's picture
1585199114


Tình hình Covid 19 ngày càng diễn biến phức tạp, tình hình tài chính công ty rơi vào khó khăn. Nếu đứng ở vị trí CEO hay HR bạn lựa chọn một trong hai giải pháp nào:

 1. Cắt giảm nhân sự
 2. Giảm lương tất cả nhân viên

Bạn chọn phương án nào? Và cách xử lý của công ty bạn?

Xem thêm: 

Answer10 hZWYl5Vnkm-ZmpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRm5WZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Trinh Trung's picture
  Trinh Trung
  1585280718

  Thật buồn vì hôm nay phải đưa ra quyết định cho tới 1/2 nhân sự công ty nghỉ việc. Tôi cũng đã băn khoăn khi đứng trước 2 lựa chọn giống bạn:

  • Lựa chọn 1: Cắt giảm lương và giữ nguyên toàn bộ nhân sự. Nếu như vậy sẽ gây khó khăn cho nhân viên trong công ty nếu họ chưa từng kế kế hoạch tài chính dự phòng. 
  • Lựa chọn 2: Cắt giảm nhân sự. Những người ở lại vẫn nhận đủ lương và vẫn được cống hiến trọn vẹn thời gian cho công ty. Phần nào đó, người nghỉ cũng có thời gian tìm kiếm cơ hội tại nơi làm việc mới. 

  Sau cùng công ty chọn lựa chọn 2, thực sự rất buồn bởi thời điểm công ty không thể sát cánh hỗ trợ các bạn. 

  Hi vọng Covid-19 sớm qua, chúng ta sẽ có cơ hội được làm việc cùng nhau.

   hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2Sm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GaapuFneDh
  hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlZmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtbJxqZ1VvtrI.
 • Anna Ha's picture
  Anna Ha
  1585285358

  Mình từng trải qua cuộc khủng hoảng năm 2007-2008, cuộc khủng hoảng toàn cầu đó cho mình bài học đau đớn.

  Sau khi cắt giảm 1/2 lương toàn công ty, nhưng tình hình khủng hoảng kéo dài hơn 6 tháng. Cuối cùng cũng nhìn nhân viên giỏi ra đi mà mình không làm gì được. 

  Hy vọng kinh nghiệm này có thể hỗ trợ bạn lựa chọn được giải pháp thích hợp cho công ty, 

   hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2SnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GaapyFneDh
  hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlZqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwaYhwsbA.
 • Tran My's picture
  Tran My
  1585285742

  Tình hình các công ty ngành du lịch khách sạn như mình đã cắt giảm 1/2 lương vì doanh thu không có. Hiện tại mọi người đi kèm xoay ca làm việc để công ty vẫn còn hoạt động. Dù lương tháng bình thương 2 con số nhưng hiện tại có lương cứng đã là rất hạnh phúc trong tình trạng này rồi bạn ơi. 

   hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2SnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Gaap2FneDh
  hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZtcZhtbVVvtrI.
 • Phuoc Nguyen Lam's picture

  Tháng 4 bên mình cũng phải lựa chọn 1 trong 2 phương án, nhưng bên mình đang hướng về phương án 1 hơn, đây cũng là lần thử lòng nhân viên trong giai đoạn hiện tại, vượt qua cửa ải này thì mọi người còn lại cũng sắt đá mạnh mẽ kiến cường hơn xưa. Còn giảm bao nhiêu lương thì còn đang họp các trưởng nhóm để đưa ra mức hợp lý. 

  Nhưng mình nghĩ thì tùy vào phương thức kinh doanh của doanh nghiệp mà mình chọn 1 trong 2 phương án, dù cách nào cũng khá đau lòng trong thời dịch.

  Topic Đàm phán giảm lương cần cho công ty mình lúc này. 

   hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2TlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Gaa5SFneDh
  hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlpKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm1ra5tmVm6xtg..
 • Thanh Tran's picture
  Thanh Tran
  1585297511

  Thời kỳ dịch sars, khách sạn mình làm quyết định cắt 80% lương cấp manager trở lên gồm cả expat, 20% lương nhân viên còn lại trong ba tháng. Mục tiêu là không cắt nhân sự mà vẫn tồn tại được và rồi đã cùng nhau vượt qua khó khăn. 

   hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2TlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Gaa5WFneDh
  hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlpOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhtbpdlVm6xtg..
 • An Minh's picture
  An Minh
  1585297779

  Lựa chọn 1 trong 2 cách đều mang nhiều yếu tố "cảm xúc". Có cách nào giảm bớt cảm xúc trong trường hợp "CẮT GIẢM NHÂN SỰ" để giữ lại người thực sự cần thiết cho công ty trong thời điểm hiện tại không mọi người. 

   hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2Tload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Gaa5aFneDh
  hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlpSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJhrVm6xtg..
 • Khanh Phan Bao's picture
  Khanh Phan Bao
  1585299745

  Mình nghĩ giảm lương nhưng % mức lương giảm tùy theo mức độ đã đóng góp cho công ty tùy theo nhân viên chứ không giảm đều, đồng lòng cùng vượt quá trong thời gian khó khăn này. 

  Nhưng đến lúc công ty sinh lời lại thì mình có chính sách lương thưởng khác cho nhân viên.

  => Thực sự hiện tại ai cũng lo lắng mình sẽ rời vào trường hợp 1 hay 2. 

   hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2Tl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2Gaa5eFneDh
  hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZxbptpbVVvtrI.

Pages

hZWYl5Vnkm-ZmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...