Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

LƯƠNG NGỪNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 - ĐÚNG HAY SAI?

Answer5 hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRmpuUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Việt Lê's picture
1584957109

Hiện nay, do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn, buộc lòng cho một số hoặc tất cả nhân viên ngừng việc và có trả tiền lương theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều người lao động ngừng việc quá nửa tháng nên quyết định không nhận tiền lương từ doanh nghiệp nhằm san sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong thời gian này với mục tiêu chung là giúp doanh nghiệp sớm thoát khỏi khó khăn, nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn, việc làm cho người lao động. Có như vậy, quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và nhân viên mới gắn kết lâu dài, hài hòa lợi ích đôi bên.

Mặc dù, doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, người lao động tự nguyện đồng ý không nhận lương trong trường hợp này; song về mặt pháp lý vẫn bị coi là vi phạm pháp luật. Bởi lẽ, theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động 2012, quy định tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Rõ ràng, với quy định này sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn cho doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 nói riêng; khi xảy ra thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa nói chung; doanh nghiệp làm đúng luật sẽ có nguy cơ cạn kiệt tài chính, đi đến bờ vực phá sản.

Với sự bất cập của quy định nêu trên, Bộ luật lao động 2019 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) đã có sự điều chỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn này cho người sử dụng lao động và người lao động.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động 2019, nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Điều này có nghĩa trong trường hợp khó khăn do dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn… mà người lao động phải ngừng việc quá 14 ngày thì từ ngày ngừng việc thứ 15 trở đi có quyền thỏa thuận không nhận lương để san sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Còn hơn 9 tháng nữa quy định mới này mới có hiệu lực thi hành; bởi vậy, hiện nay nhiều doanh nghiệp và người lao động đã “lách luật” bằng cách để người lao động viết đơn xin nghỉ việc không hưởng lương (chứ không phải ngừng việc theo đúng bản chất vấn đề) nhằm san sẻ khó khăn cho doanh nghiệp trong cơn dịch bệnh Covid-19.

 Nguồn: Thư viện pháp luật

Xem thêm: 

Answer5 hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRmpuUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Đỗ Hồng Phúc's picture

  Quyền lợi người lao động bị nghỉ việc vì dịch Covid-19

  Dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Rất nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng sản xuất kinh doanh, cho nhân viên nghỉ việc hoặc tạm thời nghỉ làm. Vậy quyền lợi của người lao động lúc này thế nào?

  Tiền lương ngừng việc như sau:

  • Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;
  • Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng;
  • Nếu vì sự cố điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm... thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

  Và như vậy, theo quy định nêu trên, nếu người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch Covid-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

  Điều 3 Nghị định 90 năm 2019 quy định mức lương tối thiểu theo từng vùng hiện nay như sau:

  • Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng;
  • Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng;
  • Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng;
  • Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng.

   Công ty được chấm dứt hợp đồng với nhân viên vì dịch bệnh?

  Thay vì cho nhân viên tạm thời nghỉ việc, nhiều công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động. Lý do đưa ra là do dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, dẫn đến việc công ty gặp tổn thất nặng nề.

  Pháp luật hoàn toàn cho phép các công ty làm việc này. Bởi theo điểm c khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012:

  Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác (địch họa, dịch bệnh...) mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

  Do đó, trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

  Tuy nhiên, trước khi chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

  • Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;
  • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  Ngoài ra, trong trường hợp này, người lao độnglàm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được nhận trợ cấp thôi việc với mức trợ cấp mỗi năm làm việc bằng một nửa tháng lương.

  Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc trước đó.

  Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 liền kề trước khi người lao động nghỉ việc.

  Quyền lợi người lao động nghỉ làm vì dịch Covid-19

  Chế độ tiền lương của người lao động bị cách ly vì Covid-19

  Như đã đề cập, trong trường hợp người lao động đang làm việc bình thường mà phải ngừng việc do cách ly vì dịch bệnh (không do lỗi của người lao động lẫn người sử dụng lao động) thì người lao động được nhận lương ngừng việc với mức do hai bên thoả thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

  Điều đặc biệt hơn, theo khoản 2 Điều 130 Bộ luật Lao động năm 2012, nếu nghỉ làm vì cách ly mà ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm chí là gây thiệt hại thì người lao động cũng không phải bồi thường.

  Chế độ bảo hiểm của người lao động bị cách ly vì Covid-19

  Liên quan đến chế độ bảo hiểm, tại Công văn 422/BHXH-CSXH ngày 13/02/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đồng ý đối với những người bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly.

  Cụ thể:

  Về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau:

  • Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện;
  • Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú;
  • Trường hợp cách lý tại cơ sở: Giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế do cơ sở thực hiện cách ly y tế cấp;
  • Trường hợp cách ly tại nhà: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú cấp.

  Về chế độ ốm đau của người lao động:

  Theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động sẽ được nghỉ chế độ ốm đau:

  • 30 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;
  • 40 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
  • 60 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên mà làm việc trong điều kiện bình thường.

  Với những ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thì được nghỉ thêm 10 ngày/năm.

  Mức hưởng chế độ ốm đau được tính theo tháng và bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

  Nếu nghỉ theo ngày thì mức trợ cấp ốm đau một ngày bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày.

  Đây là tổng hợp của LuatVietnam về quyền lợi người lao động nghỉ làm vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, người lao động nên làm theo các khuyến cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế... để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

   hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpyamoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GZcpqFneDh
  hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KcnZiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qbVVvtrI.
 • Thuc Anh Nguyen's picture
  Thuc Anh Nguyen
  1585022893

  Không liên quan lắm nhưng tôi có một người bạn, bạn làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân và đến hết tháng 3 này là kết thúc hợp đồng lao động. 1 tuần trước ngày hết hạn hợp đồng, bạn nhận được mail của nhân sự thông báo rằng công ty không có ý định tái ký hợp đồng (lý do không được đưa ra) chỉ nói chung chung là do tình hình dịch bệnh khó khăn nên công ty cắt giảm nhân sự. 

  Xét về lý thì công ty không có gì sai, nhưng về mặt tình thì bạn đã cống hiến rất nhiều cho công ty, thực sự là một nhân viên chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc..nhưng chỉ nhận vỏn vẹn 1 chiếc mail thông báo nên thật là buồn.

   hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2RlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GaaZSFneDh
  hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwb4hwsbA.
 • Mỹ Ngọc's picture
  Mỹ Ngọc
  1585024925

  Công ty mình thì chưa nghỉ việc nên cũng không biết các công ty khác xử lý lương các bạn nghỉ việc thể nào. 

  Nhưng, công ty mình ứng phó với Dịch COVID 19 thế này. Các bạn xem tham khảo:
  - Nhân viên mỗi tuần nghỉ 1 ngày không lương
  - Các bạn trong từng team chia nhau nghỉ nhưng làm sao để các hoạt động trong công ty vẫn xuyên suốt không bị ảnh hưởng. 

  Mình thấy vẫn may mắn vì giờ vẫn đang có công việc ^^

   hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2Rload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GaaZaFneDh
  hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptb59rbVVvtrI.
 • Dung Bui's picture
  Dung Bui
  1585145161

  Tôi nghĩ quan tâm và đồng hành cùng doanh nghiệp là hợp lý. Tuy nhiên khi doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn kế hoạch thì doanh nghiệp làm gì với phần thặng dư? Các quỹ BHXH và BH Thất nghiệp từ chính phủ sẽ được dùng như thế nào? Công đoàn và nhân sự đóng vai trò ra sao trong tình hình này?

   hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlp2RnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GaaZyFneDh
  hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KdlJqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmxvb5hXb7Cx
hZWXn5tlk2qUl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...