Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlhl3CWnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đỗ Hồng Phúc's picture

Đỗ Hồng Phúc

Quản lý nhân sự
Ba Ria - Vung Tau (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đỗ Hồng Phúc

 • See who you and Đỗ Hồng Phúc know in common
 • Follow Đỗ Hồng Phúc's online activities
 • Contact Đỗ Hồng Phúc directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đỗ Hồng Phúc? View more »

Overview

 • Current:
  Quản lý nhân sự at Zhao Plastic Chemical

Summary

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Quản lý nhân sự

  Zhao Plastic Chemical
  July 2015 - Present (6 years 5 months)

Personal Information

View Đỗ Hồng Phúc's full profile to...

 • See who you and Đỗ Hồng Phúc know in common
 • Follow Đỗ Hồng Phúc's online activities
 • Contact Đỗ Hồng Phúc directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đỗ Hồng Phúc? View more »

hZWYmZlhl3CWnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...