Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nền tảng truyền thông nội bộ nào dễ sử dụng và hiệu quả?

Answer5 hZWYmJRimnCYlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmpaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Chào các anh chị, mình đang muốn tìm một công cụ hay nền tảng online nào đó để phục vụ cho việc truyền thông nội bộ và hợp tác làm việc giữa các phòng ban trong công ty dễ dàng, hiệu quả hơn. Công ty anh chị đang sử dụng loại nào recommend giúp mình với. 

Hiện tại, mình thấy các phòng ban đang trao đổi công việc chủ yếu trên skype, có hàng chục cái group skype tùy tính chất dự án, rồi khi có người nghỉ việc thì cái group phải đóng chuyển sang một group mới để không lộ thông tin. Và cách nào cũng không thể giúp mọi người có cái nhìn bao quát tất cả các dự án trong công ty, chỉ team nào biết team đó thôi. Mình thấy một số anh chị có chia sẻ về Workplace của Facebook, Microsoft team... ai có kinh nghiệm cho em vài ý kiến về tính năng, giá cả... Em sẽ thuyết phục sếp thay đổi để làm toàn diện luôn. 

Answer5 hZWYmJRimnCYlJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUmpaViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Mỹ Ngọc's picture
  Mỹ Ngọc
  1599640353

  Công ty mình thì sử dụng các Group Zalo mọi người đều có sẵn trong điện thoại để tiện cho mọi người trong công nhân và văn phòng, có việc gì thì thông báo cái bẹt trong group là mọi người đều biết thông tin. 

   hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aVm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTbZuFneDh
  hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWmJmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmptb59rbVVvtrI.
 • Mình làm công ty cũ cũng sử dụng Skype, nhiều lúc mọi người gửi file cũng không biết file nào là file cuối cùng. Đi xin lại thì người làm file lại bực mình sao gửi rồi mà không lưu, kiếm lại download thì bị lưu đè file cũ. Bực hết sức hà. 

  Còn công ty hiện tại có sử dụng Workplace sử dụng tương tự các tính năng của Facebook cá nhân nhưng là nói các câu chuyện, công việc của toàn công ty lại không có quảng cáo. Thông tin đến mọi người thì cực nhanh, đăng 1 tin là biết ai đọc ai chưa, mọi người còn có thể cmt nếu cần biết thêm thông tin khác hay góp ý. Còn có tính năng rất hay là mình có thể tìm nội dung các dự án trước đây đã làm để có thông tin làm cho dự án mới cũng rất nhanh chóng, không phải tốn công sức đi tìm dòng dòng mọi người để hỏi thông tin hay file này file kia nữa chứ. Bên cạnh đó cũng rất tiện dụng nếu như các bạn đã nghỉ thì các user của các bạn sẽ không hoạt động nữa => tránh tình trạng bị mất thông tin nội bộ của cty.

   hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5aVmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KTbZqFneDh
  hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OWmJiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
 • Đỗ Hồng Phúc's picture

  Base.vn nè. Sản phẩm tích hợp mạng truyền thông nội bộ còn tích hợp quản lý công việc cho toàn bộ nhân viên. Bộ phận HR cũng quản lý được nhân viên, sales thì quản lý thông tin khách hàng. 

  Sử dụng được trên cả máy tính và di dộng nên nhận thông tin nhanh chóng. 

  Bạn và công ty có thể tin hiểu và sử dụng. 

   hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5iWlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KVbpWFneDh
  hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OYmZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9qbVVvtrI.
 • Hoàng Anh's picture
  Hoàng Anh
  1605079102

  anh dùng phần mềm bên fastwork nhé, bên em đang dùng quản lý dự án phòng ban, liên phòng ban, công việc,...https://fastwork.vn/fastwork-work/

   hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5iamYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KVcpmFneDh
  hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OYnZeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpvbp1pa1VvtrI.
hZWYmJRimnCYlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...