Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplomXGWmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nghỉ việc cuối tháng 12 có được lãnh lương tháng 13 hay không?

Answer17 hZWXnplomXGWmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTmZqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Oanh Tang's picture
1322471659
Answer17 hZWXnplomXGWmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WTmZqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Manh Toan Nguyen's picture

  Dear Ms Oanh
  Mình nói thế này nhé hiểu cho đơn giản, chứ đọc bộ luật lao động lúc nào nó cũng có câu ( ý kiến ban chấp hành công đoàn ) mà công đoàn ăn lương Cty thì.... bạn biết rồi đấy.
  Thưởng T13 là tiền đc trích lập từ tổng quỹ lương trong năm ( thời gian bạn làm việc ), nhưng chỉ áp dụng thưởng cho cán bộ công nhân viên tiếp tục công tác ( không xét thưởng cho cán bộ CVN có kế hoạch nghỉ việc ) kể cả đã từng cống hiến cho Cty 10 năm hay 20 năm....
  Nếu bạn nghỉ trong thời gian này mình khẳng định là ko đc thưởng đâu ( để chắc chắn mình đã hỏi lại 1 lần nữa giúp bạn, kinh nghiệm 33 năm của 1 cán bộ công tác Phòng Nhân sự hành chính Tổng hợp).
  Chắc không sai đâu :)
  Mong bạn có quyết định tốt.

   hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnZeThp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGiUa4ae3-A.
  hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJmXloSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGhwbYhwsbA.
 • THANH NGUYEN's picture
  THANH NGUYEN
  1322476015

  Luật không bắt buộc các công ty trả lương tháng 13. Một số công ty vẫn trả lương tháng 13 như 1 benefit cho nhân viêc, vì thế điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cách hành xử của công ty bạn. Nếu bạn sắp nghỉ và công ty bạn có chế độ lương tháng 13, bạn nên hỏi thăm một vài người đã nghỉ vào cuối năm ngoái hoặc hỏi trực tiếp nhân sự để có được fair treatment!

   hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnJqWhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGeXboae3-A.
  hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJiamYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwY6BalmVpWqGysQ..
 • Buidacduong SIR's picture
  Buidacduong SIR
  1322489551

  Cuối năm công việc thường tìm kiếm khó ! Nếu định nghỉ việc chắc you đã có cơ hội tốt hơn rồi ! Vậy nếu thế thì sao bạn vẫn còn chờ đợi ở lương tháng 13 thế nhỉ !
  Đối với tôi khi đã yêu thích công việc thì mình sẽ làm hết mình và việc như thế nào thì công ty sẽ thực hiện, họ sẽ không tự dưng thay đổi quy tắc chỉ vì một ai đó đâu ! Khi bạn đã không còn mặn mà với nó thì thanh toán xong ta nên dứt khoát thôi ! Chả nhẽ chờ có lương tháng thứ 13 rồi quay lại lấy sao !
  Mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt gì ? nhất là khi bạn rời bỏ nơi họ đang cần bạn để chuyển sang đối thủ cạnh tranh hay không còn tình yêu với công ty đó nữa !
  Trước tôi làm ở 1 công ty, họ trả thưởng mỗi tháng 50%, còn 50% trả dồn vào cuối năm !Khi tôi quyết định ra đi có nghĩa nơi đó không còn là miền đất hứa với tôi nữa ! Và chắc chắn ngày cuối cùng của năm khi họ trả thưởng tôi cũng sẽ không quay lại lấy nữa ! Vì ở nơi mới tôi đã lựa chọn đem lại nhiều cơ hội thực sự và nó hoàn toàn bù đắp những thứ tôi đã bỏ lại ở công ty cũ !
  Tôi thích câu " Người ra đi đầu không ngoảnh lại "

   hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnJqYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGeXcIae3-A.
  hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJiam4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGdqbIhwsbA.
 • Manh Toan Nguyen's picture

  Theo mình biết thì không được thưởng rồi bạn Oanh Tang ạ. Vì thưởng tháng 13 là công sức của bạn trong năm đó, nhưng với điều kiện bạn vẫn tiếp tục đóng góp cho cty trong năm tiếp theo. Vì thưởng tháng 13 sẽ đc chi trả vào đầu năm sau. Vậy nếu bạn nghỉ cuối tháng 12 mình nghĩ là không đc ( chắc chắn đến 95%). Nếu bạn chưa xin nghỉ hay chưa ai trong cty biết bạn sẽ nghỉ, mình khuyên bạn lên chọn thoài điểm nghỉ việc vào tháng 3 hoặc tháng 4. Khi đó bạn vẫn còn đc thưởng cả tết Âm lịch nữa. Còn nếu Cty mới thực sự tốt hơn rất nhiều và yêu cầu đi làm ngay thì là mình cũng sẽ ra đi ngay mà không luyến tiếc lương T13 hay thưởng tết Âm lịch nữa. Lựa chọn là của bạn. Chúc bạn thành công

   hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnJuWhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGeYboae3-A.
  hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJibmYSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBamGhwbYhwsbA.
 • Joseph Vu's picture
  Joseph Vu
  1322555253

  Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương thì việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo Điều 64 của Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

  “1. Đối với doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp trích lập quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế để thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Mức trích lập quỹ khen thưởng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  2. Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hăng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận

  3. Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp”.

  Cơ bản, nếu công ty chị có thỏa thuận lương tháng 13 trong hợp đồng lao động và không có điều khoản nào bắt buộc phải đủ 12 tháng thì em nghĩ là có. Nhưng cơ bản là chị và công ty phải có điều khoản cụ thể và tỉ mỉ trong hợp động. Em nghĩ chỉ nên tham vấn luật sư & phòng nhân sự sẽ có câu trả lời tốt nhất. Chúc chị khỏe.

   hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnZSXhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGiRb4ae3-A.
  hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJmUmoSh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlwbptXb7Cx
 • Le Huy Trieu's picture
  Le Huy Trieu
  1322497280

  Như ở công ty tôi là có, kể cả nghỉ đầu năm, sẽ tính theo tháng làm việc trong năm đó. Chúc bạn thành công ở CV mới

   hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnJuVhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGeYbYae3-A.
  hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJibmISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWtraphXb7Cx
 • Oanh Tang's picture
  Oanh Tang
  1322530749

  Cho mình hỏi thêm là trong trường hợp người đó đã gắn bó với công ty trên 3 năm, như vậy có được xét duyệt thưởng hay không?

   hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWnJuYhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGeYcIae3-A.
  hZWXnplomHCWlpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJibm4Sh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlxaZ5Xb7Cx

Pages

hZWXnplomXGWmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...