Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xjlXGcnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Buidacduong SIR's picture

Buidacduong SIR

CEO & Founder Shanaca
Ha Noi (Vietnam) - 2061 connections

JOIN Anphabe to know more about Buidacduong SIR

 • See who you and Buidacduong SIR know in common
 • Follow Buidacduong SIR's online activities
 • Contact Buidacduong SIR directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Buidacduong SIR? View more »

Overview

 • Current:
  CEO & Founder at Shanaca
 • Past:
  • Quản lý kinh doanh và phát hành thẻ Taxi ở TaxiGroup ! at Ford Thang Long
  • giám sát bán hàng at Thực phẩm Đông Đô
 • Education:
  • Vietnam, Vietnam
  • Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Connection:
  2061 connection(s)

Summary

Ngày 18/08/2015 App mạng xã hội đánh giá tín nhiệm người bán hàng Shanaca sẽ chính thức ra mắt trên nền tảng Android, nền tảng iOS sẽ sớm được ra mắt vào cuối năm nay.
Đồng thời với ngày thực hiện chiến dịch huy động vốn của dự án thông qua hệ thống https://www.indiegogo.com/.
Rất vui mừng mời cộng đồng những người bán hàng trải nghiệm và đóng góp ý kiến, hỗ trợ cho Team của chúng tôi !

 • Job Function:
  Production/Process/R&D
 • Industries:
  Internet/Online Media
 • Specialities:
  On social networking App 18/08/2015 credit rating Shanaca sellers will officially launch on the Android platform, iOS platform will soon be launched later this year.
  Simultaneously with the date the campaign's funding the project through https://www.indiegogo.com/ system.
  Very excited to invite the community of sales experience and contribute ideas and support for our Team !
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • CEO & Founder

  Shanaca
  February 2015 - Present (9 years 6 months)

  Mạng xã hội đánh giá tín nhiệm người bán hàng

 • Quản lý kinh doanh và phát hành thẻ Taxi ở TaxiGroup !

  Ford Thang Long
  September 2010 - Present (14 years)

  Quản lý phòng kinh doanh và phát hành thẻ Taxi ở TaxiGroup !
  Một công ty vận tải Taxi năng động, luôn đi đầu trong nhiều dịch vụ, đặc biệt là thẻ từ đa năng, sang trọng, tinh tế, tiện lợi, hiệu quả....!

 • giám sát bán hàng

  Thực phẩm Đông Đô Food/Beverage/Dairy
  September 2008 - September 2011 (3 years)

  Quản lý khu vực Đông- tây Bắc

Education

 • Vietnam (Vietnam)

  Bachelors , quản trị kinh doanh
  2004 - 2008
 • Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh (Vietnam)

  Bachelors , Chiến sĩ
  2002 - 2004

Training/Certificate

 • Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  2012

  Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán

 • Luật áp dụng trong ngành chứng khoán

  2012

  Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán

 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

  2012

  Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán

 • Phân tích đầu tư chứng khoán

  2012

  Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán

 • Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán

  2012

  Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Hội độc thân vui vẻ!
 • Honors and Awards:
  Award cup

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Mạng xã hội đánh giá tín nhiệm người bán hàng.

View Buidacduong SIR's full profile to...

 • See who you and Buidacduong SIR know in common
 • Follow Buidacduong SIR's online activities
 • Contact Buidacduong SIR directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Buidacduong SIR? View more »

hZWZl5xjlXGcnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...