AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xomG2ZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Hướng dẫn tạo phòng họp trực tuyến bằng Google Hangouts

Answer1 hZWZl5xjkW6Zk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aRmZuXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hoàng Đinh's picture
1529312830

Chào mọi người,

Có thể ai đó sẽ cần hướng dẫn này nên mình viết hướng dẫn cho bạn nào cần setup 1 aonference call giữa mình và đối tác 1 cách đơn giản nhất và dễ sử dụng nhất nhé.

Công cụ sử dụng : Google Hangouts
Nền tảng vận hàng : Web Browser ( Chrome / Firefox / Edge / … )

Cách setup 1 Conference Call :

 • Bước 1 : Đăng nhập vào gmail thông qua đường dẫn http://gmail.com • Bước 2 : Chọn Calendar trong Google Apps • Bước 3 : Chọn thời gian sẽ diễn ra cuộc họp và chọn More Options • Bước 4 : Chọn Hangouts trong phần Add conferencing • Bước 5 : Nhập email những người sẽ tham dự vào cuộc họp • Bước 6 : Chọn Save để lưu lại • Bước 7 : Chọn Send để gởi đường dẫn tham gia vào cuộc họp với những người tham dựNhững người tham dự sẽ nhận được email tương tự như thế này, người tham dự chỉ cần chọn Yes trong phần Going để xác nhận có tham dự và chọn Join video call để vào phòng họp trực tuyếnTới giờ họp thì cả 2 bên cùng vào đường dẫn được cung cấp trong email và chọn Join ( Tham gia ) để tham gia và cuộc họp trực tuyếnAnswer1 hZWZl5xjkW6Zk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aRmZuXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Thuc Anh Nguyen's picture
  Thuc Anh Nguyen
  1529382490

  xài ổn hơn skype. cám ơn bạn

   hZWZl5xjkW6Zk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnp2Zload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5xjkW6Zk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmmacZaFneDh
  hZWZl5xjkW6Zk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpqdnJSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwb4hwsbA.

Pages

hZWZl5xomG2ZlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...