Anphabe

Connecting opportunities

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWWn5Rpk2mdnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
Close
This job has been expired.

40HRS HR CONSULTING SERVICES

Giáo Viên Tiếng Nhật

hZWWn5Rpk2mdnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXaJpvUqG14Q..

Job Description

  • Giảng dạy tiếng Nhật cho các học viên chuẩn bị đi tu nghiệp sinh
  • Tham gia xây dựng bài giảng, tài liệu và phương pháp giảng dạy
  • Tham gia trao đổi về văn hóa Nhật Bản, hướng dẫn kỹ năng sống cho học viên.

Job Requirements

  • Trình độ tiếng Nhật N3 trở lên.
  • Nhiệt tình.
  • Có khả năng truyền đạt kiến thức cho học viên, yêu thích công việc giảng dạy.
  • Ưu tiên những người có kinh nghiệm giảng dạy và am hiểu văn hóa Nhật Bản

Additional Information

2017-01-09 USD

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Get salary up to $6,600/year

hZWWn5Rpk2mdnJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOXaJpvUqG14Q..
Lazy Load...