Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxkmGqZlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

 • hZWYmZxkmGqZlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Sales Leader

hZWYmZxjmWmXlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnWqZbeOz

Job Description

 • Tổng hợp, phân tích thị trường và nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ ga hàng hóa
  kéo dài, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng, hệ thống ga hàng hóa kéo dài tại địa bàn các
  tỉnh phía Bắc.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh;

 Xây dựng và phát triển quan hệ khách hàng, kênh bán hàng.

 Phối hợp với Phòng vận hành để xây dựng phương án kinh doanh và cung ứng dịch vụ;

Nghiên cứu và đề xuất dịch vụ mới, cải tiến dịch vụ hiện tại phù hợp với xu thế phát triển của ngành và thị trường.

Quản lý nhân viên sales mảng phụ trách.

Job Requirements

Yêu cầu :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên;
 • Có kinh nghiệm trong ngành logistics hàng không ít nhất 3 năm;
 • Có kinh nghiệm triển khai dịch vụ logistics phụ trợ đường hàng không (thu gom hàng xuất, khai hải quan, đóng ghép/ phân tách vận đơn hàng không…) ít nhất 1 năm;
 • Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh, xây dựng phương án kinh doanh (P&L).

Quyền lợi:

 • Thu nhập cạnh tranh
 •  BHXH theo quy định của Luật lao động; Các phúc lợi khác như phụ cấp ăn ca, điện thoại, khám sức khỏe tổng quát, nghỉ dưỡng hàng năm, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, thưởng ngày lễ Tết…

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Sales Leader

hZWYmZxjmWmXlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRpnWqZbeOz
hZWYmZxkmGqZlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...