Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpxgmXCdl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

91 jobs found in Ho Chi Minh

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Sales & Marketing Staff

  Red Bull (Vietnam) Co., Ltd. - Salary: Competitive

  Prepare frequent sales reports, documents and contracts related to department; Process quotation, payment and record expenses of ...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
  Dong Nai
 • Local Marketing Manager/ Trade Marketing Manager

  California Fitness & Yoga Centers - Salary: $1,500 - $2,000

  FUNCTIONAL BUSINESS OBJECTIVEs (FBOs): The Local Marketing Manager is integral to the success of CMG. Working with the senior Marketing and Sales...
  Ho Chi Minh
 • Brand Manager

  California Fitness & Yoga Centers - Salary: $1,500 - $2,000

  FUNCTIONAL BUSINESS OBJECTIVEs (FBOs): The Brand Manager is integral to the success of CMG. Working between the Sales and Marketing teams he/she...
  Ho Chi Minh
 • Senior Sales Executive – Decorative Paints/ Project (2 vacancies)

  Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd. - Salary: Competitive

  To have the operative responsibility for project sales for Decorative. This entails being responsible for ensuring that imposed tasks are...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • Sales Executive – Decorative Paints/ Project (2 vacancies)

  Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd. - Salary: Competitive

  To have the operative responsibility for project sales for Decorative. This entails being responsible for ensuring that imposed tasks are...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • Sales Executive – Powder Coatings

  Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd. - Salary: Competitive

  To be responsible for Powder Coatings Sales in assigned areas in South: Build sales position by establishing strong customer relationships at all...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • Sales Executive – Decorative Paints/ Retail (Mekong Delta)

  Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd. - Salary: Competitive

  To be responsible for selling to dealers in Decorative segment in assigned areas. The incumbent of this job will: Be responsible for MC centers...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
 • Credit Supervisor

  Cargill Vietnam - Salary: Competitive

  40% Compliance and control on credit management Create a culture of cooperation and maintain a sound communication between the commercial teams...
  Ho Chi Minh
 • Senior Financial Analyst

  KFC Vietnam - Salary: Competitive

  Report to: Finance Director Working location: KFC – HCM Office (01 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC) Working hour: 08:30 – 17:30,...
  Ho Chi Minh
 • Recruitment & Career Development Supervisor

  KFC Vietnam - Salary: Competitive

  Report to: Human Resource Director Working location: KFC – HCM Office (01 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC) Working hour: 08:30 –...
  Ho Chi Minh
 • Graphic Designer

  KFC Vietnam - Salary: Competitive

  Report to: Marketing Director Working location: KFC – HCM Office (01 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC) Working hour: 08:30 – 17:30,...
  Ho Chi Minh
 • Brand Manager

  KFC Vietnam - Salary: Competitive

  Report to: Marketing Director Working location: KFC – HCM Office (01 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC) Working hour: 08:30 – 17:30,...
  Ho Chi Minh
 • Nhân Viên Kho - Warehouse Staff

  Red Bull (Vietnam) Co., Ltd. - Salary: Competitive

  Nhận, xuất và sắp xếp kho hàng; dán nhãn phân loại các nguyên vật liệu;Kiểm tra kho bãi, chất lượng và số lượng hàng hóa đầu vào, bảo quản hàng hóa...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong
  Dong Nai
 • Brand Manager

  Carlsberg Việt Nam - Salary: Competitive

  Drive the delivering of business and marketing objectives of CARLSBERG brand (market share, volume, net sales, gross margin, operating profit, brand...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Head of Internal Control

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: $2,000 - $2,500

  Monitor operation of each position, each department and all of the entire company to ensure the compliance with laws, regulations and internal rules...
  Ho Chi Minh
 • Compliance Manager

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Provide legal assistance in the companies’ daily operation and real-estate projects implementation, including but not limit to providing legal advice...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Xây dựng và triển khai kế hoạch thiết kế hàng năm nhằm hoàn thành mục tiêu chung của khối theo định hướng mục tiêu chung của công ty.Xây dựng và...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Hành Chính (Admin Manager)

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Kiểm soát ngân sách/tài chính: Lập, triển khai và giám sát tình hình sử dụng ngân sách hành chính hàng năm của phòng và công ty đảm bảo kiểm soát chi...
  Ho Chi Minh
 • General Director of Subsidiary

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Manage and operate all operating functions of Subsidiary (included but not limited to the department of Finance & Accounting, Human Resources &...
  Ho Chi Minh
 • Sales Assistant

  Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd. - Salary: Competitive

  Take responsibility for sales contracts by drafting, getting approval, filing and following up to ensure sales contracts are well...
  Ho Chi Minh
  Binh Duong

Pages

Lazy Load...