Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5pilXGbm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found

Refine Your Results
 • Trưởng phòng nhân sự

  Công Ty TNHH ĐT TM & Sản Xuất Bao Bì Tuấn Ngọc - Salary: Up to: $700

  1. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự: Căn cứ chiến lược phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự phù...
  Ha Noi
 • Kế toán trưởng

  Công Ty TNHH ĐT TM & Sản Xuất Bao Bì Tuấn Ngọc - Salary: Up to: $700

  Tham mưu giúp Ban giám đốc Công ty ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty. Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách...
  Ha Noi
Lazy Load...