Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJVll3GVmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

2 jobs found

Refine Your Results
 • Kế toán tổng hợp

  Công Ty TNHH ĐT TM & Sản Xuất Bao Bì Tuấn Ngọc - Salary: Competitive

  – Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, phần hành, giữa các đơn vị nội bộ, số liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ...
  Ha Noi
 • Kế toán trưởng

  Công Ty TNHH ĐT TM & Sản Xuất Bao Bì Tuấn Ngọc - Salary: From: $600

  Tham mưu giúp Ban giám đốc Công ty ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của công ty.Kiểm tra giám sát việc chấp hành các chính sách...
  Ha Noi
Lazy Load...