Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dkmnCWmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

0 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
Unfortunately there are currently no jobs matching your search criteria.

Latest Big Jobs

 • Chuyên viên chính Marketing (Advertising)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Nghiên cứu, phân tích thị trường chuyên sâu để đề xuất chiến lược phát triển các kênh quảng cáo số trên Social (Facebook, Tiktok, Youtube,...
  Ha Noi
 • Kỹ sư chính Phát triển phần mềm (ứng dụng iOS)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Là chuyên gia về lĩnh vực lập trình iOS của Trung tâm. Có hiểu biết chuyên sâu về lập trình tối ưu, lập trình an toàn, và trải nghiệm người dùng (UI...
  Ha Noi
 • Kỹ sư chính Phát triển phần mềm (PHP)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Chủ trì mảng công nghệ core cho các hệ thống phần mềm VAS: Chuyên gia về chuyên môn kỹ thuật và kiến trúc, công nghệ phát triển phần mềm bằng PHP...
  Ha Noi
 • Chuyên viên chính Phân tích dữ liệu

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm phối hợp với TTPTDL - CNTT và các đơn vị lớn chuyên về phân tích dữ liệu bên ngoài Công ty để phát triển làm giàu thêm nguồn...
  Ha Noi
 • Kỹ sư chính Phát triển phần mềm (microservice)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Chủ trì mảng công nghệ core cho các hệ thống phần mềm VAS: Chuyên gia về chuyên môn kỹ thuật và kiến trúc, công nghệ phát triển phần mềm theo kiến...
  Ha Noi
 • Chuyên viên chính Kinh doanh Nội dung bản quyền

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi chiến lược phát triển nội dung dịch vụ truyền hình TV360 từ việc chọn lựa, thu mua, đến khai thác nội dung...
  Ha Noi
 • Kỹ sư chính Phát triển phần mềm (ứng dụng mobile Android)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Là chuyên gia về lĩnh vực lập trình mobile Android của Trung tâm. Có hiểu biết chuyên sâu về lập trình tối ưu, lập trình an toàn, và trải nghiệm người...
  Ha Noi
 • Chuyên viên chính/Chuyên viên Marketing

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Chủ trì xây dựng, đề xuất, triển khai các chương trình Marketing quảng bá và phát triển người dùng mạng xã hội Myclip.Nghiên cứu, phân tích xu hướng...
  Ha Noi
 • Kỹ sư Khoa học dữ liệu (Data Scientist)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Đề xuất bài toán cho các đơn vị, nghiệp vụ, kinh doanh để khai thác tối đa "giá trị" từ dữ liệu - Nghiên cứu, thiết kế, cài đặt và tối ưu các thuật...
  Ha Noi
 • Kỹ sư Giải pháp kiến trúc

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Thiết kế, đặc tả các hệ thống CNTT để đảm bảo các yêu cầu bài toán đưa ra dựa trên các công nghệ và kiến trúc sẵn có. Việc thiết kế hệ thống bao gồm...
  Ha Noi
 • Project Support Engineer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Responsible for project follow-up and technical support; 2. Preparation, scheme review and test verification, to ensure the stable implementation...
  Ha Noi
 • Senior Back-end Dev

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Server side design and development of the services/systems/platforms used by our products and our users;Write high-quality, clean, simple,...
  Ha Noi
 • Front-end Dev

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Develop website; a real-time system and write frontend-code on multiple platforms: PC, Mobile, Tablet Improve the performance,...
  Ha Noi
 • Call Center Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Hiring, training, coaching, and leading call center members. 2. Answering team member questions, guiding them through difficult calls or issues,...
  Ho Chi Minh
 • Marcom Specialist

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Marketing Executive (50%) Marketing campaign: Plan and Implement marketing activities based on customer targets, and business (Distribution,...
  Ho Chi Minh

Pages

hZWYm5dkmnCWmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...