Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJthl2mclJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

11 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Trưởng/ Phó Phòng Công nợ

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Theo dõi/ cập nhật chính xác tình trạng công nợ khách hàng của dự án được phân công.Tổ chức triển khai các công việc trong Bộ phận trên cơ sở tuân thủ...
  Ho Chi Minh
 • Claim Executive - Chuyên Viên Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

  Dai-ichi-life Vietnam - Salary: Competitive

  * Purpose:  - To process administrative affairs of Claim section.  - To archive claim file;  - Complete specific tasks in Claims section as assigned...
  Ho Chi Minh
 • Claim Executive - Chuyên viên Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm

  Dai-ichi-life Vietnam - Salary: Competitive

  Mục tiêu Công việc-       Duy trì trải nghiệm hồ sơ yêu cầu bồi thường tốt cho công ty, cải thiện quy trình yêu cầu bồi thường. -       Kiểm tra Qui...
  Ha Noi
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp chế Hợp đồng Xây dựng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Căn cứ Kết quả chọn thầu, Biên bản họp với Nhà thầu, báo giá, phiếu đề xuất, tờ trình, hồ sơ mời thầu (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp lý

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Hỗ trợ các bộ phận, hệ thống sàn giải đáp các thắc mắc, ý kiến của khách hàng liên quan pháp lý dự án, hợp đồng, thủ tục mua bán, thuế,…Kiểm soát các...
  Ho Chi Minh
 • HCM - Associate (Law Firm)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $700 - $1,700

  Advising international and Vietnamese clients on foreign investment, M&A, corporate, banking, finance, real estate, and project deals...
  Ho Chi Minh
 • Hanoi - Associate (Law firm)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $700 - $1,100

  Advising international and Vietnamese clients on foreign investment, M&A, corporate, banking, finance, real estate, and project deals...
  Ha Noi
 • HCM - Associate (Law Firm)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $700 - $1,700

  • Advising international and Vietnamese clients on foreign investment, M&A, corporate, banking, finance, real estate, and project deals. •...
  Ho Chi Minh
hZWYmJthl2mclZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...