Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dklmqbnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

4 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Chuyên viên Pháp chế Hợp đồng

  RICONS - Salary: Competitive

  Nghiên cứu và hoàn thiện pháp lý các dự án đầu tư; Soạn thảo, phối hợp các phòng ban chủ trì công tác đàm phán, ký kết hợp đồng với Chủ Đầu tư; Phối...
  Ho Chi Minh
 • Legal & Compliance Manager

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  ARBITRATIONS AND LITIGATIONS (30%) Settle litigations and disputes relating to the operation of the Company and directly take part in the litigation...
  Vinh Phuc
hZWYm5dklmqbnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...