Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZdokWqWl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

9 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Chuyên Viên Quản Lý Hợp Đồng Tư Vấn Thiết Kế

  Hung Thinh Group Corporation - Salary: Competitive

  -  Thực hiện mời báo giá, phân tích, thương thảo nhằm đảm bảo năng lực và chi phí tư vấn thiết kế phù hợp với định hướng của dự án (về chất lượng và...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp lý dự án

  Hung Thinh Group Corporation - Salary: Competitive

  -  Lập kế hoạch và tiến trình thực hiện các thủ tục pháp lý dự án cho dự án của Công ty. -  Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý các dự án của công...
  Binh Dinh
 • Chuyên viên Phụ trách Quản lý chi phí & Đấu thầu - Mảng Theme Park

  Hung Thinh Group Corporation - Salary: Competitive

  -  Phụ trách khảo sát giá cả, vật tư cho dự án chuyên biệt của Theme Park. -  Kiểm soát chi phí mảng Theme Park. -  Xây dựng tiêu chuẩn nhà thầu ...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Phòng Quản Lý Hợp Đồng Xây Dựng

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Soạn thảo các văn bản Thoả thuận, Hợp đồng và Phụ lục HĐ dịch vụ và các hồ sơ có liên quan theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận quản lý Hợp đồng dịch vụ...
  Ho Chi Minh
 • Giám Đốc Đầu Tư

  Hung Thinh Corporation - Salary: Competitive

  Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế,...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Cấp Cao Pháp Lý Xây Dựng

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của các bộ phận, đối tác .Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn của nhà thầuQuản lý hồ sơ, tài...
  Ho Chi Minh
 • Giám đốc pháp chế

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tư vấn pháp lý cho HĐQT và Ban điều hành;Hỗ trợ pháp lý cho các phòng ban, Đơn vị trong Tập đoàn;Đại diện để bảo vệ quyền lợi pháp lý cho T&T...
  Ha Noi
 • Giám đốc Pháp chế

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Quản lý nguồn lực pháp chế, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng;Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách...
  Ha Noi
hZWXnZdokWqWl5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...