Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhjkmmblZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

12 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Claim Executive - Chuyên Viên Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  * Purpose:  - To process administrative affairs of Claim section.  - To archive claim file;  - Complete specific tasks in Claims section as assigned...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng/ Phó Phòng Công nợ

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Theo dõi/ cập nhật chính xác tình trạng công nợ khách hàng của dự án được phân công.Tổ chức triển khai các công việc trong Bộ phận trên cơ sở tuân thủ...
  Ho Chi Minh
 • Underwriting Senior Executive – Chuyên viên Cao cấp Thẩm định Hợp đồng

  Dai-ichi-life Vietnam - Salary: Competitive

  POSITION PURPOSE The main purpose of this position is to ensure the company underwriting philosophy and underwriting guidelines to be rightly and...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp lý Dự án

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Báo cáo thẩm định pháp lý Dự án BĐS.Soạn thảo văn bản hành chính, hồ sơ thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án và các hợp đồng hợp tác đầu tư và...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng/Phó phòng Pháp lý Dự án

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Phối hợp, hỗ trợ Lãnh đạo phòng quản lý, điều phối công việc, đánh giá năng lực/hiệu quả của CBNV trực thuộc; hướng dẫn/giải quyết các nghiệp vụ liên...
  Ho Chi Minh
 • Phó Giám đốc Pháp lý Dự án

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành công việc chung của Phòng Pháp lý Dự án.Thực hiện công việc liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch và Ban Tổng Giám...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp chế Hợp đồng Xây dựng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Căn cứ Kết quả chọn thầu, Biên bản họp với Nhà thầu, báo giá, phiếu đề xuất, tờ trình, hồ sơ mời thầu (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp lý

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Hỗ trợ các bộ phận, hệ thống sàn giải đáp các thắc mắc, ý kiến của khách hàng liên quan pháp lý dự án, hợp đồng, thủ tục mua bán, thuế,…Kiểm soát các...
  Ho Chi Minh
 • Hanoi - Associate (Law firm)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $600 - $1,000

  • Advising international and Vietnamese clients on foreign investment, M&A, corporate, banking, finance, real estate, and project deals. •...
  Ha Noi
 • HCM - Associate (Law Firm)

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $600 - $1,000

  • Advising international and Vietnamese clients on foreign investment, M&A, corporate, banking, finance, real estate, and project deals. •...
  Ho Chi Minh
hZWYmJhjkmmblZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...