Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVilmudm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

7 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Compliance & Legal Manager

  Marico South East Asia Corporation - Salary: Competitive

  Compliance & Legal manager role is also responsible for planning, executing compliance audit for respective functions to ensure commercial hygiene...
  Ho Chi Minh
 • Claim Executive - Chuyên Viên Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

  Dai-ichi Life Việt Nam - Salary: Competitive

  * Purpose:  - To process administrative affairs of Claim section.  - To archive claim file;  - Complete specific tasks in Claims section as assigned...
  Ho Chi Minh
 • Phó Chánh Văn Phòng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu, đề xuất Chánh Văn phòng triển khai/ phối hợp với Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan để thực thi công việc của Văn phòng cho Tập...
  Ho Chi Minh
 • HCM - TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC MẢNG PHÁP CHẾ

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $800 - $1,000

  - Rà soát, đưa ý kiến đóng góp về các quy trình, quy định ban hành của Công ty đảm bảo tính pháp lý; - Đầu mối làm việc với các đơn vị tư vấn luật...
  Ho Chi Minh
 • HCM - TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC MẢNG PHÁP CHẾ

  Faro Recruitment Vietnam - Salary: $800 - $1,000

  - Rà soát, đưa ý kiến đóng góp về các quy trình, quy định ban hành của Công ty đảm bảo tính pháp lý; - Đầu mối làm việc với các đơn vị tư vấn luật...
  Ho Chi Minh
hZWYmJVilmudm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...