Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdll2uclpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

4 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Building Project Manager

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long – (Hose: NLG) - Salary: Competitive

  1/ Achieve all target of Project tasks had been approved by yearly Operating works base on yearly business approval by BODCoordination with other...
  Ho Chi Minh
 • Legal Counsel (level Manager)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Legal support; Giving legal advice, reviewing documents for Sales etc.;Drafting and reviewing ongoing agreements from local law perspective (lease,...
  Ho Chi Minh
 • Legal Executive

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Đảm bảo về mặt pháp lý trong quá trình thu hồi đất / tài sảnPhối hợp và tìm kiếm ý kiến ​​pháp lý theo yêu cầu Bám sát và thông báo cho ban quản lý về...
  Ha Noi
 • Head of Credit Analyst - Giám đốc Phòng Phân tích tín dụng (KHCN & KHDN)

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Hoạch định Xác định các mục tiêu và phương hướng hoạt động của Phòng.Xây dựng hệ thống các kế hoạch hành động, giải pháp và nguồn lực thực hiện các...
  Ho Chi Minh
hZWXnJdll2uclpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...