Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hjkmuZmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

8 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • Assistant to Internal Control & Legal Manager

  Saint-Gobain Vietnam - Salary: Competitive

  Implement Group business control guidance (ICRF, ITAC), toolbox and good practices.Play a role of facilitator to interpret ICRF...
  Ho Chi Minh
 • Phó Chánh Văn Phòng

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Tham mưu, đề xuất Chánh Văn phòng triển khai/ phối hợp với Phòng/ Ban/ Đơn vị liên quan để thực thi công việc của Văn phòng cho...
  Ho Chi Minh
 • Assistant Manager, Corporate Compliance - R-0010091

  FWD Vietnam - Salary: Competitive

  How far out of the box are you willing to step up? At FWD Vietnam we offer unique opportunities within the insurance industry that are supported by an...
  Ho Chi Minh
 • Phó phòng Pháp chế Doanh nghiệp

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Hỗ trợ tham mưu Giám đốc/Phó Giám đốc (Pháp chế doanh nghiệp) các công tác liên quan đến pháp chế: Doanh nghiệp, Thuế, Lao động, Chứng khoán, Tài...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên viên Pháp chế Doanh nghiệp

  Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

  Soạn thảo và thực hiện các hồ sơ liên quan đến thành lập/thay đổi/cập nhật đăng ký doanh nghiệp.Soạn thảo các hợp đồng, văn bản, các quyết định ủy...
  Ho Chi Minh
 • Legal Staff

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  1. Responsibilities Advising the Board of Management and other departments on legal issues to ensure that all activities and policies of the Company...
  Ha Noi
hZWYl5hjkmuZmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...