Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVilm-VmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

11 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • .Net Developer

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Your Skills and Experience Software development on .NET platform project.Technical area involving parts as follows: C# / WinForms.Understanding of...
  Ha Noi
 • Senior Unity Dev

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Sử dụng Unity để phát triển Mobile Game, phát hành trên Google Play và App Stoređịnh hướng thị trường Âu, Bắc Mỹ.Tham gia các dự án về game code bằng...
  Ha Noi
 • Business Director

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  Tham gia xây dựng & Quản lý trực tiếp 3 team: Account, Digital Marketing & Business Development đạt các dấu mốc doanh thu đề raSở hữu kế hoạch...
  Ha Noi
 • IOS Dev

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

  - Tham gia thực hiện thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile.- Phát triển các ứng dụng trên nền tảng iOS, cải thiện tốc độ, hiệu quả và mở...
  Ha Noi
hZWYmJVilm-VmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...